Delegátske služby

V niektorých našich kapacitách ponúkame i delegátske služby :
Kalábria – oblasť Capo Vaticano
 
Kampánia – oblasť Baia Domizia
 
Sardínia – sever
Sardínia – juh
 
Veneto 
 
Fruili venezia Giulia